Μάι 23 2020 0

Σε εμάς την διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι

Ο άνθρωπος αποτελεί  τον σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης και ευημερίας κάθε επιχείρησης.Είναι αυτό που μεταμορφώνει τις επιχειρήσεις και αποτελεί την κινητήρια δύναμή τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό κατάφερε να μετατραπεί από ένα απλό «εξάρτημα της μηχανής», στον κυριότερο παράγονται ανάπτυξης και απόδοσης της επιχείρησης.Όσο καλός κι αν είναι ο εξοπλισμός της επιχείρησης, όσο άρτια κι αν είναι η οργάνωσή της, όσο ενεργητική κι αν είναι η προβολή της, όλα εκμηδενίζονται όταν δεν υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι για να τα υποστηρίξουν. Οι αξίες που κυριαρχούν μέσα σε μια επιχείρηση, δηλαδή η οργανωτική της κουλτούρα, καθώς και οι άνθρωποι / εργαζόμενοι που την υλοποιούν, συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που δεν αντιγράφεται εύκολα.

Αυτό είναι που μας  διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες εταιρείες του χώρου και που μας ξεχωρίζει έχοντας φέρει εις πέρας περισσότερες από 1.500 μετακομίσεις ύστερα από περισσότερα από 23 στο χώρο της μεταφοράς-μετακόμισης  επιλέγοντας με ιδιαίτερη προσοχή ανθρώπους ώστε να ανταποκρίνονται από άποψη γνώσεων και δεξιοτήτων-ικανοτήτων στις απαιτήσεις της επιχείρησης.

You Might Also Like